Политика на конфиденциалност

Защита на личните данни

За защита на Вашите лични данни, при нас са внедрени различни средства за защита, които действат при въвеждане, предаване или работа с Вашите лични данни.

Разпространяване на лични сведения и предаване на тези сведения на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат разгласени от нас, само в случаи, когато това е необходимо за: (а) изпълняване на съответните предписания на закона, или изискани от съдебния процес в нашите отношения; (б) защита на нашите права, или собственост; (в) при приемането на спешни мерки по обезпечаване личната безопасност на нашите сътрудници, или на потребители, на които им предоставяме нашите услуги, а също и при обезпечаване на обществената безопасност. Личните сведения получени по наше искане при регистрацията, могат да се предават на трети лица, или организации, работещи с нас в партньорски отношения за подобряване качеството на предлаганите услуги. Тези сведения няма да се използват за каквито и да е странични цели, освен посочените по-горе. Адресът на електронната поща, предоставена ни при регистрацията, може да се използва за отправяне към Вас на съобщения, или уведомления за изменения, свързани с Вашите заявки, а също така за разпространяване на съобщения за предстоящи в компанията събития и изменения, важна информация за нови стоки и услуги и т.н. Предоставена е възможност за отказ от тези пощенски съобщения.

Използване на файлове «cookie»

Когато ползвателя посещава уеб-възела, на неговия компютър се записва файл «cookie» (ако ползвателя разрешава приемането на такива файлове). Ако ползвателя вече е посещавал дадения уеб-възел, файл «cookie» се отчита от компютъра. Едно от направленията за използване на файлове «cookie» е свързано с това, че с тяхна помощ се облекчава статистиката на посещенията. Тези сведения спомагат да се определя каква информация, отправена от заявителя може да представлява за него по-голям интерес. Сборът от тези данни се осъществява в обобщен вид и никога няма отношение към личните данни на ползвателя.

Трети страни, включително и компанията Google, показват обяви на нашата компания, на страниците на сайтове в Интернет. Трети страни, включващи и компания Google, използват бисквитки, за да показват обяви, основани на предишни посещения от ползвателя на нашите уеб-сайтове и интереси в уеб-браузерите. Ползвателите могат да забранят на компанията Google да използва бисквитки. За това е необходимо да се посети специалната страница на компанията Google, чрез този адрес : http://www.google.com/privacy/ads/

Промяна в заявлението за спазване на конфиденциалност

Заявка за спазване на конфиденциалност предполага периодически да се обновява. При това трябва да се променят датата на предишното обновяване, посочена в началото на документа. Съобщения за изменения в даденото заявление трябва да се поместят на видно място на нашите уеб-възли.

Осъществявайки заявка на нашите сайтове за каквато и да е стока, Вие се съгласявате да получите СМС-уведомление за доставка на купената от Вас стока, по указания начин.

Благодарим Ви за проявения интерес към нашата система!